Biznes Etikası və Korporativ Davranış

Starbucks inanır ki, biznesin etik şəkildə aparılması və işlərin düzgün istiqamətdə görülməsinə can atmaq uğurumuzun əsas hissəsini təşkil edir.

Three Baristas Smiling

Biznes Etikası və Korporativ Davranış Starbucks Missiyamızı dəstəkləyən proqramdır və partnyorlara işdə etik qərarlar verməyə kömək edən resursları təqdim etməklə mədəniyyət və ad-sanımızı qorumağa kömək edir.

Proqram Korporativ Davranış Standartları daxil olmaqla, məlumatlandırma ilə bağlı materialları tərtib edir və paylaşdırır; hüquqi uyğunluq və etika ilə bağlı təlim keçirir; maraqların mümkün toqquşması kimi həssas problemləri araşdırır; və narahatçılıqları bildirərək partnyorlar üçün əlavə kanallar təqdim edir. Partnyorlar təklif olunan ünsiyyət kanalları seçimi vasitəsilə bütün növ problemləri və ya proqramla bağlı narahatçılıqlarını bildirməyə şövqləndirilir.

Biznes Etikası və Korporativ Davranış bölməsi ilə qəbul olunan  hesabatların əksəriyyəti işçilər arasında münasibətlərlə bağlı problemlərdir. Bu tendensiya –pərakəndə satış şirkətləri və ya – hərtərəfli etika və korporativ davranış proqramının bir hissəsi kimi alternativ məlumatların ötürülməsi mexanizmlərini təqdim edən digər şirkətlərlə əlaqəlidir.

Starbucks Biznes Etikası və Korporativ Davranış ilə bağlı ətraflı məlumat üçün EthicsAndCompliance@Starbucks.com ünvanına məktub göndərin.

Korporativ Davranış Standartları

 

Korporativ Davranış Standartları ilə bağlı kitabça bütün partnyorlara işdə düzgün qərarlar qəbul etməkdə kömək etmək üçün onlara paylanan köməkçi vəsaitdir. Standartlar Missiya və əsas dəyərlərə uyğun olaraq bizim hamımızın Starbucks biznesini aparmaqla bağlı şirkətin bəzi gözləntilərini əks etdirən yığcam bir bəyannamədir.