MİSSİYAMIZ

Bir dəfədə – bir insan, bir fincan və bir qonşuluqla insan ruhunu şövqləndirmək - ilhamlandırmaq və genişləndirmək.

DƏYƏRLƏRİMİZ

Həmişə bizimlə olan tərəfdaşlarımızla, qəhvəmizlə və müştərilərimizlə bu dəyərləri yaşadırıq:

  •       Səmimilik və mənsubluq mədəniyyəti yaradaraq hər bir kəsi salamlayırıq.
  •       Şirkətimizi və bir-birimizi yüksəklərə qaldırmaq üçün cəsarətlə fəaliyyət göstərir, işlərin nə yerdə olduğunu daim yoxlayır və yeni üsullar tapırıq.
  •       Şəffaflıq, ləyaqət və hörməti əsas tuturuq.
  •       Hər bir işi yüksək səviyyədə görərək, nəticələrə görə tam məsuliyyət daşıyırıq.

Bəşəriyyətin güzgüsü ilə işin nəticələrinə nəzər salırıq.